Adresa spoločnosti:
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
Panónska cesta 9
852 32 Bratislava 5
Recepcia SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., tel.: 02 / 32 153 105
Recepcia Plus Centrum tel. 02 / 32 153 111
Recepcia Denník Plus JEDEN DEŇ, tel.: 02 / 32 153 340

Riaditeľka vydavateľstva:
Mirjana Hron Sikimič
Sekretariát tel: 02 / 32 153 109
Ekonomická riaditeľka:
Eva Majeská
tel.: 02 / 32 153 112
Obchodný riaditeľ pre print:
Milan Vysopal
tel.: 02 / 32 153 143
Obchodná riaditeľka pre online:
Natália Zajacová
tel.: 02 / 32 153 143
Marketingové oddelenie
tel.: 02 / 32 153 293
Riaditeľ digitálnych médií:
Marián Pavel
tel.: 02 / 32 153 425
Technický riaditeľ:
František Juhász
tel.: 02 / 32 153 315

Riaditeľ odbytu:
Igor Račický
tel.: 02 / 32 153 311

Riaditeľ výroby:
Igor Marton
tel.: 02 / 32 153 312

Vedúci oddelenia fotografov:
Peter Šimončík
tel.: 02 / 32 153 266
- Nevyžiadané rukopisy, diapozitívy a fotografie nevraciame!
Kde nás nájdete
Mapa na mapy.atlas.sk - kliknite tu

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
Tlač časopisov:
NEOGRAFIA, a.s., Martin.

 
Tlač denníka:
VERSUS, a.s. Bratislava.
 
Rozširuje:
Mediaprint KAPA a súkromní distributéri
Objednávky na predplatné prijíma:
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
Panónska cesta 9
852 32, Bratislava 5
Zora Schronková tel.: 02 / 32 153 121
email: predplatne@7plus.sk

Objednávky na predplatné prijíma
každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty

Objednávky na predplatné do zahraničia prijíma:
Slovenská pošta a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, P.O.BOX 164
820 14 Bratislava 214
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4
P.O.Box 152
852 99 Bratislava
fax.:+421 2 63 839 485
e-mail: info@slovart-gtg.sk